Biologia rozwoju dla każdego – spotkanie popularnonaukowe online

Developmental biology for everyone – online outreach event


07.09.2023

17.00 - 17.45 – „O komórkach macierzystych” Karolina Archacka (Uniwersytet Warszawski, Polska)

17:45 - 18:30 – „The wonder of insect metamorphosis and its inner workings” Marek Jindra (Biology Center of the Czech Academy of Sciences, Ceske Budejovice, Czech Republic)

Spotkanie jest przeznaczone dla uczniów starszych lat szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich. Wykłady będą transmitowane na żywo na profilu FaceBook V4SDB: https://www.facebook.com/V4SDB

The outreach online event is dedicated to secondary and high school students. The lectures will be transmitted live on the V4SDB FaceBook profile: https://www.facebook.com/V4SDB

 
     Karolina Archacka – biolożka w Zakładzie Cytologii Wydziału Biologii UW. Prowadzi badania nad komórkami macierzystymi i regeneracją tkanek, a także szereg zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UW. Popularyzatorka nauki, koordynatorka polskiej edycji Dnia Komórek Macierzystych (UniStem Day). Współautorka podręczników do nauczania biologii w szkole podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych oraz publikacji edukacyjnych.    


 
     Marek Jindra was born in Prague, where he graduated from Charles University. After postdoctoral studies at the University of Washington, Seattle, and at the National Institute of Genetics in Japan, he assumed a group leader position at the Biology Center of the Czech Academy of Sciences in South Bohemia; he also worked at CSIRO in Australia. Marek focuses on how hormones and their receptors direct insect development and regulate physiology and immune response. He also develops new compounds with juvenile hormone activity for selective and environmentally friendly control of insect pests.